Ilma-analyysit

Millaista sisäilmaa teillä hengitetään?

Ei ole aivan yhdentekevää sillä, millaista ilmaa vedämme keuhkoihimme. Huono sisäilma voi aiheuttaa hengitystie- ja ärsytysoireita sekä yleisoireita kuten päänsärkyä. Usein huonon sisäilman aiheuttamat ongelmat eivät edes ilmene selvinä oireina. Hyvä, puhdas ja raikas sisäilma tukee toimintakykyä, terveyttä ja oppimista. Epäpuhtauksista vapaa ja hyvä sisäilma on siis yhtä tärkeässä roolissa, kuin puhdas juomavesi. 

Sisäilman aiheuttamat oireet eivät välttämättä ilmene heti, vaan mahdollisesti vasta vuosien päästä. Tästä syystä ilman kunnollista sisäilma-analyysiä, ei voida tietää, että millaista ilmaa oikein hengitämme. Sisäilmatutkimuksia voidaan tehdä mihin tahansa tilaan. Sellainen kannattaa varata heti, jos epäilee epäpuhtauksia tai ongelmia sisäilmansa laadussa.

Sisäilma-analyysi

Sisäilma-analyysi eli sisäilmatutkimus kannattaa suorittaa kiinteistössä säännöllisin väliajoin, jotta pysytään kartalla siitä, millaista ilmaa hengitämme. Luotettava sisäilmatutkimus syntyy kokonaisvaltaisen prosessin kautta, jossa havaittuja ongelmia tarkastellaan laajalla katselmuksella.

Ilma-analyysi lähtee aina liikkeelle lähtötilanteen selvittämisestä. Jokainen kiinteistö on oma kokonaisuutensa, joten sisäilmatutkimuksen askelmerkit ovat kiinteistökohtaisia. Tärkeintä sisäilmatutkimuksessa on löytää ongelmakohdat. Paikannuksen jälkeen ongelmakohtien aiheuttamat epäpuhtaudet kirjataan raporttimuotoon ja toimitetaan asiakkaalle.

Näin sisäilma-analyysi etenee:

Ennakkotutkimus

Ennakkotutkimuksessa haastatellaan asukkaat, ja asunto tarkastetaan aistinvaraisesti. Tarkastamme mm. siisteyden, hajut, rakenteiden kunnon, ilmanvaihdon toimivuuden, lattiakaivot ja kosteuden tuoton.

Sisäilmamittaus

Seuraavaksi suoritetaan itse tutkimus. Sisäilmatutkija toteuttaa kenttävälineillä suoritettavat mittaukset. Mittauksia ovat mm. pintakosteuskartoitus, sisäilman lämpötila ja kosteus sekä paine-ero ulkovaipan yli.

Raportointi

Tulosten mittaamisen ja tarkan analysoinnin jälkeen toimitamme asiakkaalle kattavan raportin. Raportista näet sisäilmasi laadun ja mahdolliset epäpuhtaudet, ja saat esityksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Epäiletkö sisäilmaongelmia? Varaa sisäilma-analyysi

Sisäilman puhtaanapito on tärkeää. Mikäli siis haistat tiloissasi epämiellyttäviä hajuja, kosteutta, tai epäilet hometta, kannattaa tutkimus suorittaa. Myös isompien remonttien jälkeen kannattaa ilma tutkituttaa epäpuhtauksien varalta. Me Venaxilla olemme erikoistuneet sisäilman ongelmien tutkimiseen ja vaativimpienkin ongelmakohteiden korjauksiin. Saat meiltä kattavat sisäilmatutkimukset helposti varattua.