Korvausilmaratkaisut

Tuo maailman puhtain ilma kotiisi

Olemme onnekkaita, sillä me suomalaiset hengitämme maailman puhtainta ilmaa. Kun kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmä on painovoimainen tai koneellinen, on poistuva ilma korvattava ulkoa tuotavalla raikkaalla ilmalla. Tällaista ilmaa kutsutaan korvausilmaksi. Toimintakykyinen ilmanvaihto tarkoittaa sitä, että kiinteistöön virtaa riittävästi korvausilmaa. Korvausilmaventtiilien kautta raitis ilma pääsee virtamaan asuntoon hallitusti. 

Ilman tulee vaihtua riittävästi

Kaikkissa asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa, kuten työpaikoilla, ilman täytyy vaihtua riittävästi terveyden ja viihtyvyyden vuoksi. 

Näin korvausilma toimi

Likainen ilma poistetaan poistoilmaventtiileillä ja tilalle tuodaan puhdasta korvausilmaa korvausilmaventtiileillä. 

Painovoimainen ilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto toimii korvaus- ja poistoilmalla. Toimiva korvausilmajärjestelmä yhdistettynä rakennuksen riittävään tiiviyteen on ainoa tapa turvata puhtaan sisäilman riittävyys.

Korvausilman suodatus on tärkeää

Ilmanvaihto voidaan toteuttaa painovoimaisesti tai koneellisesti. Joskus koneellisesti ilmanvaihdossa sama kone poistaa likaisen ilman ja tuo puhtaan ilman huoneistoon. Kaikissa korvausilmajärjestelmissä ilma kulkee suodattimien kautta sisätiloihin. Suodattimien säännöllinen vaihtaminen ja puhdistaminen ovat hyvän sisäilman kannalta erittäin tärkeitä toimenpiteitä.

Millaista sisäilmaa teillä hengitetään?

Sisäilman laadulla on merkitystä. Huono sisäilma voi aiheuttaa hengitystie- ja ärsytysoireita sekä yleisoireita kuten päänsärkyä. Usein huonon sisäilman aiheuttamat ongelmat eivät edes ilmene selvinä oireina. Hyvä, puhdas ja raikas sisäilma tukee toimintakykyä, terveyttä ja kognitiivisia kykyjä. Epäpuhtauksista vapaa ja hyvä sisäilma on siis yhtä tärkeässä roolissa, kuin puhdas juomavesi. Jos sisäilma on tunkkaista, eikä olo tunnu virkeältä, kannattaa ilma tutkituttaa nopeasti.