Merkkiainekoe - Selvitä sisäilman vuotokohdat

Merkkiainekoe helposti ja vaivattomasti

Merkkiainekoe on tarkin menetelmä ilmavuotoreittien tutkimiseen ja selvitykseen. Sen avulla havaitaan kodin pienimmätkin ilmavuotoreitit, selvitetään tarve tiivistyskorjauksille ja varmistetaan kodin energiatehokkuus. Merkkiainekoe voidaan suorittaa niin uusiin kuin vanhempiinkin asuntoihin, rakennusten koosta riippumatta.

Milloin kannattaa tehdä merkkiainekoe?

Jos seuraavat ongelmat ovat havaittavissa:

Vedon tunne, vaihteleva huonelämpötila, kylmä lattia, kosteuden tiivistyminen pinnoille, ikkunoiden huurtuminen, tunkkaisuus ja epämiellyttävä haju.

Lisäksi somaattinen oireilu on usein syynä merkkiainekokeen tekemiselle: 

Allergiaoireet, silmien, nenän, kurkun tai nielun ärsytysoireet, nenän kuivuus, tukkoisuus tai nuha, päänsärky ja pahoinvointi, väsymys, tai jopa hengitystiesairaudet.

Paikanna vuotokohdat

Merkkiainekokeella voidaan paikantaa rakenteiden ilmavuodot, tutkitaan hajuhaitat sekä niiden lähteet ja selvitetään radonvuodot.

Korjaa ongelmat

Rakenteista tulevien ilmavuotojen mukana voi tulla sisäilmaan mikrobiperäisiä epäpuhtauksia, haitta-aineita tai epämiellyttäviä hajuja. Kiinteistön asukkaille ja käyttäjille tästä voi seurata jopa terveydellisiä ongelmia.

Toimi ajoissa

Kun rakenteiden vuotokohdat, epäpuhtaudet tai haitta-aineiden vuotokohdat saadaan paikannettua, voidaan ongelmat myös korjata ennen pysyvien haittojen ilmaantumista.

Alipaineisen rakennuksen ongelmat

Nykyään rakennukset tehdään yleensä alipaineiseksi siitä syystä, että ilmaa virtaisi enemmän ulos kuin sisään. Rakennukset ovat siis alipaineistettuja. Tällä ratkaisulla pyritään välttämään sisätilojen kosteuden siirtyminen, ns. kosteuskonvektio, rakenteisiin päin. Se voi pitkässä juoksussa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä rakenteisiin ja rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioitumista.

Jos alipaineistetussa rakennuksessa ei ole riittävästi ns. puhtaita korvausilmareittejä, esim. korvausilmaventtiilejä, voi paine-ero kasvaa liian suureksi. Mitä isommaksi paine-ero kasvaa, sen todennäköisempää on, että rakennukseen kulkeutuu ilmaa rakenteiden läpi. Jos rakenteissa on mikrobivaurioita, myös epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan ilmavuotojen mukana sisätiloihin. 

Ilmavuodot voivat aiheuttaa terveydellisiä ongelmia

Sisäilmaan tapahtuvat ilmavuodot rakenteista voivat vaikuttaa merkittävästi rakennuksen sisäilmaan. Merkkiainekokeella voidaan selvittää rakenteista vuotavan ilman sisältävät epäpuhtaudet ja terveydelle haitalliset kaasut. Epäpuhtauksia ei ole aina mahdollista poistaa, mutta niiden kulkeutuminen sisäilmaan voidaan estää oikeilla korjaustoimenpiteillä. Merkkiainekokeella voidaan havaita pienimmätkin ilmavuodot.