Venax-Oy---ilma-analyysi
Venax

Venax

Näin vältät kodin sisäilmaongelmat

Rakennusten ja kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen on tärkeää niiden elinkaaren pidentämiseksi ja arvon nostamiseksi. Säännölliset tarkastukset, ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet ja ajallaan tehdyt korjaukset varmistavat myös sen, että kulut pysyvät kurissa.

Yksi tärkeimmistä syistä, miksi omistajan täytyy pitää huolta rakennuksesta, on sen käyttäjien terveys. Sille ei ole olemassa hintaa. 

Suoraan ihmisiin vaikuttava tekijä rakennuksissa on huono sisäilma. Sillä on kauaskantoisia seurauksia, jotka voivat johtaa ikäviin terveyshaittoihin. Paras vaihtoehto onkin toimia heti, jos tiedostat huonon sisäilman tai selkeät talotekniset korjaustarpeet. Ne liittyvät usein ilmanvaihtoon ja märkätiloihin tai mahdollisiin vesivahinkoihin. Suuri osa sisäilmaan liittyvistä haitoista on riippuvaisia toisistaan, eikä ilman kunnollista sisäilma-analyysiä pääse mutu-tuntumaa pidemmälle. 

Tästä blogista löydät tärkeimmät asiat, miten toimia jos huono sisäilma epäilyttää!

Sisäilma on monien osien summa

Sisäilmalla tarkoitetaan rakennuksessa olevia ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen sekä myös viihtyvyyteen. Sen merkitys ihmisten arjessa on valtava, sillä noin 90% työikäisestä väestöstä viettää ajastaan erilaisissa sisätiloissa. 

Hyvä sisäilma on hajuton,  lämpötilaltaan sopiva ja kosteustasoltaan normaali, mistä puuttuu erilaiset terveydelle haitalliset epäpuhtaudet. Sisäilma on osa niin sanottua sisäympäristöä, johon lukeutuu sen lisäksi lämpö- ja ääniympäristö, valaistus, ergonomia sekä käytettävyys. 

Huonossa sisäympäristössä koetaan usein erilaisia haittoja ja oireita, jotka ovat yleensä hetkellisiä, mutta voivat pitkäaikaisena altistumisena johtaa erilaisten sairauksien riskiin. Syynä on usein juuri sisäilmaongelmat. THL:n tekemän Finterveys2017-väestötutkimuksen mukaan Suomessa yli kolmannes naisista ja viidennes miehistä on kokenut työpaikalla tai kotonaan sisäilmaan liitettäviä oireita. Tunnettuja sisäilman haittatekijöitä ovat esimerkiksi hiukkasmaiset ilmansaasteet, tupakansavu, radon sekä kosteusvauriot, jotka ovat omiaan aiheuttamaan erilaisia vaivoja. Vaikka oireet ovatkin yleensä lieviä, niin tiettyjen haittatekijöiden johdosta pitkäaikaissairauksien riski kasvaa.

Näistä syistä suotuisan sisäilman saavuttaminen ja ylläpitäminen kuulostaa erinomaiselta tavoitteelta – ja sitä se onkin. 

Miten sisäilmahaitan tunnistaa?

Huonon tai epäilyttävän sisäilman tunnistamiseksi ei vaadita homekoiria – ainakaan alkuun. Helpoin keino lähteä tutkimaan onko omassa kodissa tai työpaikalla mahdollisesti jotain vikana, on käyttää omia aistejaan. Samat toimenpiteet on hyvä suorittaa myös vapaa-ajan asunnolla tai muussa kohteessa, missä aikaa yleensä viettääkään. 

Epämiellyttävät hajut, jotka muistuttavat kosteaa maakellaria tai ovat muuten pistäviä, ovat yleensä selkeitä merkkejä siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Syitä ylimääräisiin hajuihin tai tunkkaiseen ilmaan voi hakea aluksi tutkimalla tilan ilmanvaihtoa. Yksi keino ongelmien paikannukseen onnistuu paperiarkin avulla: mikäli paperi ei pysy poistoilmaventtiilissä imun voimasta, on järjestelmässä jotain häikkää. Aikansa nähneet tai vetävät ikkunat ja poissaolollaan loistavat tulo- tai korvausilmaventtiilit ovat lisäksi ehdottomasti merkkejä kilkattavasta hälytyskelosta. Myös liian alhainen tai korkea lämpötila voivat viestiä siitä, että kohteessa saattaa olla sisäilmahaittaa. 

Mikäli havaitset rakennuksessa hometta tai jälkiä kosteusvaurioista, saattaa huono sisäilma olla päässyt jo tekemään tuhojaan. Tässä kohti viimeistään on suotavaa harkita kunnollista sisäilmatutkimusta.

Yleisimpiä terveyshaittoja, joita huono sisäilma tuottaa ovat esimerkiksi erilaiset allergiaoireet, päänsärky ja pahoinvointi sekä silmien, nenän, kurkun ja nielun ärstytysoireet. Moni sisäilmaan liitettävä oire näkyy vasta vasta pitkien aikojen päästä ja pahimmassa tapauksessa huonolaatuista ilmaa on hengitetty jo vuosia. 

Kuten todettua, joissain tapauksissa se homekoirakin on tarpeen jos omat aistit ei enää riitä. Järkevin vaihtoehto on aloittaa asian selvittäminen ammattilaisen tekemällä hometutkimuksella ja muilla toimenpiteillä, millä sisäilma saadaan kuntoon. 

Sisäilmaongelmien korjaaminen ajoissa kannattaa

Pitkittynyt korjaustarve tai välinpitämättömyys voivat johtaa suurempiin ongelmiin, jonka vuoksi mahdollisen sisäilmaongelman ratkaisu kannattaa priorisoida listan kärkipäähän. Tehtävät tutkimukset ja tarvittavat korjaukset on tärkeää suorittaa mieluummin ajoissa, kuin liian myöhään – mitä kauemmin asian kanssa odottaa, sen isommaksi lasku ja sivuttaisvaikutukset paisuu. 

Rakennuksen ja kiinteistön huolto ja kunnossapito kuuluu aina sen omistavalle taholle. Tämä koskee asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä myös asuntojen sisäpuolisten vikojen osalta, mikäli ongelmat johtuvat rakenteista. Oli kyse sitten asunto-osakehuoneistosta tai omasta kiinteistöstä, ei sisäilman tutkimisen kanssa kannata epäröidä. 

Rakennuksen kunnon selvittämiseksi on tärkeää teettää sisäilmatekninen tutkimus, jonka pohjalta lähdetään tekemään korjaavia toimenpiteitä. Akuuteissa tilanteissa huoltoyhtiön tai paikallisen LVI-yrityksen numero on hyvä olla valmiina, mutta epäselvemmissä tilanteissa on syytä ottaa yhteyttä Venaxin asiantuntijoihin. 

Tyypillisiä korjaustöitä, joilla sisäilmaongelmia usein ratkaistaan ovat muun muassa: ilmanvaihtojärjestelmän säätäminen ja korjaus, siivouksen tehostaminen, pintamateriaalien vaihto, kosteus- ja mikrobivaurioiden kartoitus ja saneeraus. Myös lämmitysjärjestelmän säätämisellä sekä muilla rakenteisiin tehtävillä toimenpiteillä voidaan saada aikaan haluttu lopputulos.

Sisäilmaongelmat ovat usein monialaisia, ja niihin liittyy monia tekijöitä. Yksiselitteisiä syy-seuraussuhteita ei välttämättä itse huomaa.

Epäiletkö, että asuntosi ei ole ihan kunnossa? Jos asut osakehuoneistossa, on isännöitsijä oikea henkilö auttamaan asian kanssa – kiinteistön omistajana taas on hyvä kääntyä ammattilaisen pariin. Vuokralla asuessasi on järkevää ottaa yhteyttä ensitöikseen vuokranantajaan ja kertoa omista havainnoista. 

Oletko huomannut, että pitkän työpäivän jälkeen olo on aivan erilainen kuin viikonloppuisin? Rentoutumisen lisäksi, syynä saattaa olla työpaikan sisäilmaongelmat. 

Mikäli uskot, että työpaikan sisäilmassa on parannettavaa, tulee asiasta ilmoittaa oitis omalle esimiehelle ja vinkata maksuttomasta kartoituksestamme. Helpoiten se onnistuu vierailemalla täällä

Sisäilmaongelmat selvitykseen  – muistilista


On selvää, että sisäilmahaittojen korjaaminen on asia, mitä ei voi sivuuttaa. Oheisen muistilistan avulla, ennakoit ja varmistat itsellesi optimaalisimman elinympäristön.

  • Seuraa ja ennakoi – käy läpi rakenteita, ilmanvaihdon toimivuutta sekä huoneiden lämpötiloja ja kosteustasoa. Erilaiset kosteusjäljet, home, veden kulku rakennuksen ympärillä ja putkistossa sekä katon ja ikkunan kunto ovat hälytysmerkkejä.
  • Älä aliarvioi oireita – mikäli oireet alkavat rakennukseen tultaessa, ja poistuvat ovesta ulos astuessa, on asia tutkittava ammattilaisten toimesta. Terveyden kanssa ei tule tehdä kompromisseja. 
  • Suunnittele hyvin – sisäilmakorjauksissa on tärkeää tiedostaa, mitä tekee. Hyvin suunniteltu saneeraus varmistaa sen, että toteuttamisvaiheessa ja sen jälkeen ei tule eteen epämieluisia yllätyksiä.
  • Teetä sopivat mittaukset – pelkästään sisäilmasta tehtävä mittaus ei riitä, vaan yhdistämällä niihin rakenteisiin sekä LVI-tekniikkaan liittyviä tutkimustoimenpiteitä varmistetaan mahdollisimman kattava tilannekuva ongelman ratkaisemiseksi
  • Luota rohkeasti alan osaajiin – kokenut, monipuolisesti ja huolellisesti työskentelevä  sisäilma-alan erikoisosaaja on järkevä ja perusteltu investointi.

Hyvä sisäilma ja kosteusvahinkojen kartoitus, ehkäisy ja näiden saneeraus vaatii aina tekijäkseen alan ammattilaiset. 
Venax on sisäilma-alan saneeraustöihin erikoistunut yritys, joka palvelee kokonaisvaltaisesti kotitalouksia ja yrityksiä ympäri Suomen. Olemme toimineet alalla yli kolmen vuosikymmenen ajan, minkä johdosta omaamme vankan kokemuksen erilaisten sisäilmahaittojen tunnistamisesta, korjaamisesta ja toimenpiteistä, joilla ne jatkossa estetään.

Mikäli epäilet sisäilmaongelmia, saat kauttamme maksuttoman kartoituksen asian ratkaisemiseksi. Mikäli haluat tämän jälkeen parantaa asuntosi olosuhteita tai työpaikan viihtyvyyttä, vastaamme kokonaisvaltaisesti ongelmien selvittämisestä, ilman että sinun tarvitsee soitella useammille toimijoille.